THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Sức mấy mà quên

LÊ MINH QUỐC: Sức mấy mà quên

 

suc-may-ma-quenRR

(nguồn: Báo C.A Đà Nẳng XUÂN 2015)

Chia sẻ liên kết này...