THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Mưa xuân

LÊ MINH QUỐC: Mưa xuân

 

saifgonmuaSGGPUntitled-1saigonr

(Nguồn: báo SGGP - XUÂN 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson