THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Thơ của một người

LÊ MINH QUỐC: Thơ của một người

 

tho-cua-mot-nguoi-l-minh-qu-c

(nguồn: báo Sinh viên Việt Nam số XUÂN 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson