THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Tình thơm

LÊ MINH QUỐC: Tình thơm

 

tinhthom-le-minh-quoc

(nguồn: Báo Người Lao Động XUÂN 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson