THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Tiếng chuông chùa tháng giêng

LÊ MINH QUỐC: Tiếng chuông chùa tháng giêng

 

tieng-chung-chua-Non-Nuoc

(nguồn: báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam số Tết 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson