THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Thầm hỏi một người

LÊ MINH QUỐC: Thầm hỏi một người

 

tham-hoi-1-nguoi

(nguồn: báo Tuổi Trẻ XUÂN 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson