THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Em rằng: "Thơ của em đâu?"

LÊ MINH QUỐC: Em rằng: "Thơ của em đâu?"

 

em-rang-tho-cua-em-dau

(nguồn: Tạp chí KTNN Xuân 2015)

 

Ghi chú:

http://www.leminhquoc.vn/van-xuoi/nhat-ky/2108-le-minh-quoc-nhat-ky-1282014.html

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson