THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TÌNH XANH

LÊ MINH QUỐC: TÌNH XANH

 

TINH-XANHH-BAO-XUAN-KHANH-HOA

(nguồn: Báo  XUÂN 2016 của tỉnh Khánh Hòa)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson