THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Xin đừng cố nhớ

LÊ MINH QUỐC: Xin đừng cố nhớ

 

xindungco1nho1-1R(nguồn: Báo Tuổi  Trẻ XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson