THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (VIII)

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (VIII)

 

doc-kieu-duyen-dang-Vn-1-R

LÊ MINH QUỐC

ĐỌC KIỀU


Phong tình cổ lục mở ra
Thấy đâu sóng gió bước qua Thúy Kiều
Đắm thuyền áo gấm hài thêu
Đã tan bọt nước lại gieo bụi hồng

Am chùa vọng lại Sắc Không
Màu thiền đắng đót nâu sồng muối dưa
Hiên Lãm Thúy của ngày xưa
Sao không mơn trớn ngay chưa bẽ bàng?

Đèn khuya rung ngón tơ đàn
Phím loan dìu dặt sổ sàng Sở Khanh
Mắt xanh vừa lọt mắt xanh
Ầm ầm tiếng thét tan tành thịt da

Phong tình cổ lục mở ra
Vẫn em ngày nọ chưa là Đạm Tiên
Gót hài lướt thướt hoa niên
Reo lời Kim Trọng se duyên cuối cùng

Đau riêng lẫn lộn vui chung
Vườn xuân ong bướm trúc tùng mai lan
Vỗ về chăn gối mơn man
Hương tình đậm lại dấu vàng không phai

Câu kiều vừa đọc lai rai
Đã nhìn thấy ngọn sao mai quay về
Đi qua bến Giác bờ Mê
Vui trong hò hẹn rủ rê Thúy Kiều

L.M.Q

(nguồn: Tạp chí Duyên dáng Việt Nam XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson