THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (XII)

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (XII)

DOC-KIEU-TINH-HOA-VIET

LÊ MINH QUỐC

ĐỌC KIỀU

Đã đi qua gió bụi mờ
Vẫn còn đọng lại câu thơ Thúy Kiều
Đầu ghềnh nước chảy bợt rêu
Dấu giày Kim Trọng dập dìu bướm hoa

Mười lăm năm lệ đã nhòa
Đèn chong trắng dĩa trăng tà về đâu?
Tiền Đường trắng cánh hoa lau
Nghe trong máu chảy còn sầu phím loan

Ầm ầm lá trút nẻo vàng
Người đà lên ngựa dặm đàng thẳng dong
Màu thiền đã áo nâu sồng
Bén duyên cửa Phật động lòng bốn phương

Thì ra vẫn thắm mùi hương
Dẫu là phong nhụy đoạn trường Kiều ơi
Đã đành nước chảy hoa trôi
Nhan sắc ấy vẫn hoa khôi lụy tình

Chân trời cỏ biếc thanh minh
Chữ trinh thì vẫn chữ trinh vẹn toàn
Tiếng tơ rạo rực phím đàn
Vườn xuân tri ngộ thương nàng Thúy Vân

L.M.Q

(nguồn:Báo TINH HOA VIỆT số XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson