THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (XI)

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC KIỀU (XI)

 

DOC-KIEU-XI-CA-TP.DN-1R

LÊ MINH QUỐC

ĐỌC KIỀU (XI)

 

Này em, sen ngó đào tơ
Mười lăm năm ấy, bây giờ có không?
Chân mây lấm láp bụi hồng
Ngân vang một tiếng Sắc Không nhẹ nhàng

So dây dìu dặt phím loan
Tiền Đường dậy sóng bẽ bàng duyên đau
Ngoảnh về sau trắng hoa lau
Tiếng than bạc mệnh dàu dàu cỏ hoa

Lạc nguồn chân bước đường xa
Thanh y mấy lượt cũng là thanh lâu
Trải qua một cuộc bể dâu
Này em yêu nhé, ngày sau vội gì

Đàn rung giọt lệ tràn mi
Lam Kiều đã tỏ đường đi nẻo về
Bóng trăng ngày nọ chiều tê
Đã tròn một bóng đề huề lứa đôi

Này em, biếc mắt thơm môi
Vẫn yêu dấu lấy bờ trôi sóng đầy
Cùng nâng phím lại so dây
Tan sương Kim Trọng vén mây xuân tình

Hoa chào ngõ hạnh thanh minh
Trầm thơm khói biếc cỏ xanh chân trời
Đã khô giọt máu ngậm ngùi
Trổ mầm phúc lộc ngày vui Thúy Kiều…

L.M.Q

(nguồn: Báo C.A Đà Nẵng XUÂN 2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson