CÙNG BẠN BÈ VĂN NGHỆ ngày 8 & 9.9.2015 tại HÀ NỘI

 

banbe-ha-noi-qu-vui-1-R

Từ trái: Nhà thơ Hà Văn Thể, Lê Minh Quốc, Nguyễn Đức Mậu, Hồng Thanh Quang


banbe-ha-noi-qu-vui-9bisR

Từ trái: Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Lê Minh Quốc, PV báo Công Lý, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, Hà Văn Thể


banbe-ha-noi-qu-vui-2-RTừ trái: Nhà thơ Hà Văn Thể, Nguyễn Đức Mậu, Hồng Thanh Quang, Lê Minh Quốc


banbe-ha-noi-qu-vui-3-R

Nhà thơ, nhà biên kịch Đoàn Tuấn


banbe-ha-noi-qu-vui-4-RTừ trái: Đoàn Tuấn, Anh Thư (Đài Tiếng nói Việt Nam), Lê Minh Quốc

 

banbe-ha-noi-qu-vui-7-R

Từ trái: Lê Minh Quốc, Đoàn Tuấn, đạo diễn Trần Tuấn Hiệp

 

banbe-ha-noi-qu-vui-8RTừ trái: Đạo diễn Đinh Trọng Tuấn (Tổng biên tập Tạp chí Điện Anh), nhà báo Nguyễn Anh Vũ (Giám đốc NXB Văn Học)


banbe-ha-noi-qu-vui-9RTừ trái: Nhà báo, nhà văn Anh Thư, nhà thơ Lê Minh Quốc, NSND Nguyễn Thức

PV

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson