Mừng sinh nhật Báo TUỔI TRẺ 40 tuổi (2.9.1975-2.9.2015)

 

mung-sinh-nhat-tuoitre-BIS-R

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-1-BIS-R

Từ trái: Lê Minh Quốc, Phạm Văn Nhứt, Linh Thoại


mung-sinh-nhat-bao-TT-12-BIS-RTừ trái: Lưu Đình Triều, Lê Văn Nghĩa, Lê Minh Quốc

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-2-BIS-RTừ trái: Lê Anh Đủ, Lê Minh Quốc, Phạm Văn Nhứt, Linh Thoại


mung-sinh-nhat-bao-TT-3-BIS-RTừ trái: Bùi Thanh, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Thành Phong, Lưu Đình Triều, Lê Minh Quốc

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-6-BIS-R

Từ trái: Lê Minh Quốc, Thu An

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-7-BIS-R

Từ trái: Phúc Tiến, Lê Minh Quốc

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-11-BIS-RTừ trái: Thúy Nga, Cao Huy Thọ, Lê Văn Nghĩa, Lê Minh Quốc, Thu Vân

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-4-BIS-RTừ trái: Lê Minh Quốc, Thúy Nga, Tăng Hữu Phong, Hoài Lê

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-5-BIS-RTừ trái: Lê Minh Quốc, Thúy Nga, Tăng Hữu Phong

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-10-BIS-RTừ trái: Vũ Văn Bình, Linh Thoại, Lê Minh Quốc, Hà, Đỗ Trung Quân, Bùi Thanh

 

mung-sinh-nhat-bao-TT-9-BIS-RẢnh chụp tại sân thượng, lầu 6 tòa soạn báo Tuổi Trẻ đêm 30.8.2015

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson