Mừng sinh nhật Tập san ÁO TRẮNG 25 tuổi (1990-2015)

 

mung-sinh-nhat-Ao-trang-1-BIS-R

Tập san Áo Trắng số đầu tiên - ấn hành năm 1990

mung-sinh-nhat-Ao-trang-5-R

Nhà văn Đoàn Thạch Biền - "linh hồn" Tập san Áo Trắng  từ năm 1990 đến nay


mung-sinh-nhat-Ao-trang-3-R

Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà văn Đoàn Thạch Biền (người trực tiếp biên tập, tổ chức bài vở Tập san Áo Trắng), nhà thơ Phạm Thanh Chương (trị sự Tập san Áo Trắng thập niên 1990), nhà báo Lê Hoàng (nguyên Giám đốc NXB Trẻ, người có sáng kiến thực hiện Tập san Áo Trắng); nhà báo Dương Thành Truyền (Chủ tịch HĐQT NXB Trẻ)


mung-sinh-nhat-Ao-trang-7-RTừ trái: Phạm Thanh Chương, Lê Minh Quốc, Đoàn Thạch Biền , Trần Hoàng Nhân, Lê Hoàng, Dương Thành Truyền


mung-sinh-nhat-Ao-trang-1-RNhóm thực hiện Tập san Áo Trắng hiện nay, từ trái: Nhà thơ Trần Hoàng Nhân, nhà văn Đoàn Thạch Biền, nhà thơ Lê Minh Quốc, (thiếu nhà văn Nguyễn Đông Thức)

 

mung-sinh-nhat-Ao-trang-6-RTừ trái: Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý, nhà văn Đoàn Thạch Biền

 

mung-sinh-nhat-Ao-trang-4-RTừ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, bác sĩ Lê Minh Khôi


tho-bien-25-sinh-nhat-AT


Ảnh: Trần Hoàng Nhân, Nguyễn Văn Thảo chụp tại quán Khoái chiều ngày 29.8.2015

 

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson