CÙNG BẠN BÈ VĂN NGHỆ 31.8.2015

 

haquang-minh-va-ban-be-1-RTừ trái: Nhạc sĩ Hữu Xuân, nhà thơ Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, ca sĩ trẻ Quỳnh Như, nhạc sĩ, nhà thơ Hà Quang Minh

 

haquang-minh-va-ban-be-2-RTừ trái: Hữu Xuân, Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Ngô Kinh Luân, Hà Quang Minh

 

haquang-minh-va-ban-be-3-RTừ trái: Trương Nam Hương, Hữu Xuân, Lê Minh Quốc, Hà Quang Minh

 

haquang-minh-va-ban-be-4-RTừ trái: Ngô Kinh Luân, Trương Nam Hương

 

haquang-minh-va-ban-be-5-RTừ trái: Hà Quang Minh, Quỳnh Như

 

haquang-minh-va-ban-be-6-R

Từ trái: Hữu Xuân, Quỳnh Như, Trương Nam Hương

 

haquang-minh-va-ban-be-7-R

Từ trái: Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Hà Quang Minh


haquang-minh-va-ban-be-9R

Nhà thơ Lê Minh Quốc (Ảnh: Hà Quang Minh)

 

Ảnh: MINH LÊ chụp tại Nhà hàng Hoa Viên đêm 31.8.2015

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson