Cùng bạn bè văn nghệ ngày 29.8.2015

 

ca-phe-29.8-3RTừ trái: Nhạc sĩ Hữu Xuân, vợ chồng nhà thơ Trương Nam Hương, nhà thơ Lê Minh Quốc, vợ chồng nhà báo Lê Công Sơn


ca-phe-29.8-3RbisTừ trái: Nhạc sĩ Hữu Xuân & vợ chồng nhà thơ Trương Nam Hương


ca-phe-29.8-4Rbis

Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc & vợ chồng nhà báo Lê Công Sơn


ca-phe-29.8-1RTừ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc & Trương Nam Hương

 

ca-phe-29.8-2RTừ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc & nhạc sĩ Hữu Xuân

 

Ảnh: MINH LÊ chụp tại cà phê Chu (Phú Nhuận ) sáng ngày 29.8.2015

Chia sẻ liên kết này...

trinhduyson