THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƯA RẰNG...

LÊ MINH QUỐC: THƯA RẰNG...

 

LEMINH-QUOC-THUA-RANG-NLD-2017

(nguồn: Báo Người Lao Động số XUÂN 2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson