THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TẾT XƯA

LÊ MINH QUỐC: TẾT XƯA

 

tetxuaLEMINHQUIOC-TTXUAN-2017

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ XUÂN 2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson