THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Thơ tiễn bạn

LÊ MINH QUỐC: Thơ tiễn bạn

 

le-minh-quoc-tho-tien-ban-1RRR

le-minh-quoc-tho-tien-ban-1

 

le-minh-quoc-tho-tien-ban-NHAT-TUAN-1

le-minh-quoc-tho-tien-ban-TRAN-TU-DUY-1(nguồn: Báo CA TP.HCM ngày 3.12.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson