THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Xem tranh của Rừng

LÊ MINH QUỐC: Xem tranh của Rừng

 

xem-tranbhcua-Rung-1R

Ghi chú: Lần đầu tiên in trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 100 (1.1993)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson