THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: LỤA MỎNG ĐÃ TƠ TẰM

LÊ MINH QUỐC: LỤA MỎNG ĐÃ TƠ TẰM

 

LUA-DA-TO-TAM-LE-MINH-QUOC-TN-XUAN-2017

(Nguồn: Báo Thanh Niên XUÂN 2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com