TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định TÔI VẼ MẶT TÔI - 4. Về bài “thơ là như thế này sao”?

TÔI VẼ MẶT TÔI - 4. Về bài “thơ là như thế này sao”?

Mục lục
TÔI VẼ MẶT TÔI
1. Thơ là như thế này sao?
2. Về bài “thơ là như thế này sao”?
2 bis. Về bài “thơ là như thế này sao”?
4. Về bài “thơ là như thế này sao”?
5. Tôi vẽ mặt tôi
6. Đọc tập thơ “Tôi vẽ mặt tôi” của Lê Minh Quốc
7. Đọc tập thơ “Tôi vẽ mặt tôi” của Lê Minh Quốc
8. Quanh tập thơ “Tôi vẽ mặt tôi”
9. Tôi vẽ mặt tôi
10. Công văn số 05 của NXB Văn hóa Thông tin
11. Ai nỡ thơ ơ với bài thơ… nịnh nọt
12. Mưa dầm ướt văn
13. Nhà thơ trẻ Lê Minh Quốc đã rút vào làm thơ bí mật?
Tất cả các trang

Về bài “thơ là như thế này sao”?

Kính gửi báo Tiền Phong

Trong tháng 7-1994 vừa qua, báo Tiền Phong có đăng bài “Thơ là như thế này sao?” của bạn Chu Giang. Bài báo có trích dẫn 6 đoạn thơ (gồm hơn 20 câu) trong tập Tôi vẽ mặt tôi (của Lê Minh Quốc) và 2 đoạn thơ trong tập “Người đi tìm mặt” (của Hoàng Hưng) do Nhà xuất bản chúng tôi ấn hành.

Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn Ban biên tập báo Tiền Phong và bạn Chu Giang đã có những ý kiến kịp thời.

Chúng tôi xin được phép có đôi lời như sau: Tập thơ của Lê Minh Quốc gồm 60 bài, khoảng 1.800 câu thơ. Trong đó có một số bài khá. Đã có 7 báo từ Trung ương đến địa phương, có bài giới thiệu vào tháng 3 và tháng 4-1994. Các bài đều đánh giá phần ưu điểm và nhược điểm của tập thơ, và nêu lên một số câu chữ còn thô lậu, khiến người đọc khó cảm thông và thậm chí bất đồng tình. Tập thơ của Hoàng Hưng gồm 40 bài thì hơn 20 bài khá đã đăng trên các báo Trung ương (trong đó báo Văn nghệ trung ương đăng hẳn một chùm 5 bài). Tuy nhiên nhà thơ này cũng có một số câu chữ bị người đọc khó chấp nhận.

Sau khi có bài báo của bạn Chu Giang đăng trên báo Tiền Phong; Nhà xuất bản của chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc hưởng ứng bài báo này và cho thêm một số nhận xét bổ sung (đặc biệt là ý kiến của Câu lạc bộ thơ truyền thống Quảng Nam - Đà Nẵng).

Chúng tôi nhận thấy việc đánh giá về thơ trong lúc các quan niệm về sự cách tân của thơ trong giai đoạn này là khá phức tạp và đa dạng. Tuy nhiên sự đổi mới nào cũng cốt làm cho thơ ngày càng hay hơn.

Công việc biên tập của chúng tôi còn nể nang và thiếu chặt chẽ nên đã để sót lại một số hạt sạn như vậy trong tập thơ.

Một lần nữa xin cảm ơn báo Tiền Phong đã chỉ cho chúng tôi một số thiếu sót. Xin cảm ơn các bạn đọc xa gần đã có ý kiến về vấn đề này. Chúng tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác biên tập.

T/M Ban giám đốc NXB Văn hóa - Thông tin

Giám đốc QUANG HUY

L.T.S Chúng tôi hoan nghênh sự kiểm điểm nghiêm túc có trách nhiệm của NXB Văn hóa – Thông tin. Cũng rất cảm ơn các bạn đọc gần xa đã nhiệt tình tham gia trao đổi với bạn Chu Giang. Vấn đề đã rõ ràng xin được tạm dừng ở đây.

(nguồn: báo Tiền Phong số 16.8.1994)Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com