TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định TÔI VẼ MẶT TÔI - 2 bis. Về bài “thơ là như thế này sao”?

TÔI VẼ MẶT TÔI - 2 bis. Về bài “thơ là như thế này sao”?

Mục lục
TÔI VẼ MẶT TÔI
1. Thơ là như thế này sao?
2. Về bài “thơ là như thế này sao”?
2 bis. Về bài “thơ là như thế này sao”?
4. Về bài “thơ là như thế này sao”?
5. Tôi vẽ mặt tôi
6. Đọc tập thơ “Tôi vẽ mặt tôi” của Lê Minh Quốc
7. Đọc tập thơ “Tôi vẽ mặt tôi” của Lê Minh Quốc
8. Quanh tập thơ “Tôi vẽ mặt tôi”
9. Tôi vẽ mặt tôi
10. Công văn số 05 của NXB Văn hóa Thông tin
11. Ai nỡ thơ ơ với bài thơ… nịnh nọt
12. Mưa dầm ướt văn
13. Nhà thơ trẻ Lê Minh Quốc đã rút vào làm thơ bí mật?
Tất cả các trang

 

Về bài “thơ là như thế này sao”?

… Qua đọc bài “Thơ là như thế này sao?” của Chu Giang (số 28 ra ngày 12-7-1994) tôi thấy bứt rứt, không thể không cầm bút viết đôi dòng mộc mạc (và có thể có chỗ hơi gay gắt, quá lời) để xin nêu một ý kiến cá nhân.

Trước hết, tôi xin kiến nghị các nhà bình luận, nhà thơ chuyên nghiệp cho ý kiến thật công minh về những bài thơ, đoạn thơ hoặc những câu thơ tương tự như tác giả Chu Giang đã dẫn chứng. Riêng tôi, tôi thấy không thể chấp nhận được những dòng thơ kiểu ấy, dù với quan niệm sáng tạo và thưởng thức như thế nào.

Là người lính, tôi từng say nhiều bài thơ trào phúng như thơ Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Hồ Xuân Hương, trong đó có những bài đụng chạm “chuyện kia” như “Vịnh cái quạt”, “Đánh cờ người”… (Hồ Xuân Hương).

Vậy mà làm gì có kiểu thơ như tác giả Chu Giang đã dẫn chứng lại được coi là thơ? Hay là tôi lạc hậu, không biết sáng tạo, cảm nhận và tiếp thu cái mới?

Dù có ai phẫn nộ với tôi, tôi cũng xin mạo muội ghi lại cảm hứng khi đọc những câu thơ ấy là:

Nghe thơ mà gớm cho thơ mãi

Thơ nặng mùi -

Thơ chắc nhiễm SIDA!

Lê Tiến Khóa

(Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai - Hà Tây)

(nguồn: báo Tiền Phong số 9.8.1994)Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com