BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: Từ "chạy có cờ" đến "ngồi nhầm ghế"

LÊ MINH QUỐC: Từ "chạy có cờ" đến "ngồi nhầm ghế"

 

CHAY-CO-CO-DEN-NGOI-NGHAM-GHE

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 15.4.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com