BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: TRONG TIẾNG RAO CÒN CÓ CẢ HƯƠNG THƠM

LÊ MINH QUỐC: TRONG TIẾNG RAO CÒN CÓ CẢ HƯƠNG THƠM

 

trongtieng-rao-com-c-huong-thom

(nguồn: Báo ANTG giữa tháng - số 123 tháng 4.2018)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC:

TRONG TIẾNG RAO CÒN CÓ HƯƠNG THƠM

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com