THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TIẾP THỊ

LÊ MINH QUỐC: TIẾP THỊ

 

leminhquoc-tiep-thi(nguồn: Tạp chí Thế Giới Mới số Xuân 2009)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com