THƠ Thơ rời Le Vuong Ly: A MEETING TO REVIEW MS. MÌ

Le Vuong Ly: A MEETING TO REVIEW MS. MÌ

 

gia-dinh-le-minh-quoc-9RCô Mì trong chương trình ra mắt tập sách CHÀO THẾ GIỚ BÂY GIỜ CON ĐÃ ĐẾN tại Đường sách TP.HCM ngày 2.6.2019

 

HỌP KIỂM ĐIỂM CÔ MÌ


Chiều nay cơm nước xong

Cả nhà mình họp tí

Mèo hay leo hay trèo

Phân công làm thư ký


Biên bản ghi chỉn chu

Lời phê bình, góp ý

Kiểm điểm Cô Cô Mì

Nằm trong nôi bé xíu


Chim sẻ nâu phát biểu:

“Vì sao hay khóc nhè

Lúc mẹ cho bú tí

Cần rút kinh nghiệm nhe”


Bồ câu liền bênh vực:

“Cô Mì chỉ oe oe

Không phiền lòng hàng xóm

Âm thanh vừa đủ nghe”


Thỏ trắng láu táu phê:

“Cô Mì thường thả thính

Hay cười với mẹ ba

Thiệt đúng là …. siêu nịnh”


Bỗng đâu gà trống đến

Vỗ cánh ó ò o:

“Các bạn ơi giải tán

Cô Mì đã …. ngủ khò!”

Lê Minh Quốc

(29.11.2018)

 

Bản dịch 1:


A MEETING TO REVIEW MS. MÌ


This evening the meal is over.

Our family has a brief meeting together.

Climbing here and there is the kitty

Who is assigned as secretary.


The report is written in its entirety

With all comments and suggestions

To review Ms ….Ms. Mi

Who is lying in the little cradle.


The brown finch claims with its saying:

“Why are you always crying

When your mother gives you a suck?

Give over, can’t you, lovely bud?”


The dove immediately speaks in support:

“Ms. Mi just has a cry, a cry of this sort

Not bothering any neighbors,

Her sounds are soft enough to be heard.”


The white rabbit hastily adds a remark:

“Oh, Ms Mi frequently casts graceful glances,

With charming smiles at Mother and Father

She is truly …. a super flatterer.”


All of a sudden comes the rooster,

Flapping its wings and crowing louder:

“Please dismiss, my buddies,

Ms. Mi has …. slept soundly!”


Translated by Le Vuong Ly.

 

Bản dịch 2:

 

A MEETING TO REVIEW MS. MÌ


This evening the meal is over.

Our family has a brief meeting together.

Climbing here and there is the kitty

Who is assigned as secretary.


The report is written in its entirety

With all comments and suggestions

To review Ms ….Ms. Mi

Who is lying in the little cradle.


The brown finch claims with its saying:

“Why are you always crying

When your mother gives you a suck?

Give over, can’t you, lovely bud?”


The dove immediately speaks in support:

“Ms. Mi just has a cry, a cry of this sort,

Not bothering any neighbors,

Her sounds are soft enough to be heard.”


The white rabbit hastily adds a remark:

“Oh, Ms Mi frequently prattles for a lark,

With charming smiles looking at Mother and Father.

She is truly …. a super flatterer.”


All of a sudden comes the rooster,

Flapping its wings and crowing louder:

“Please dismiss, my buddies,

Ms. Mi has …. slept soundly!”

Translated by Le Vuong Ly.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com