THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT 2020 - NGHỊ QUYẾT DÀNH CHO EM MÌ

LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT 2020 - NGHỊ QUYẾT DÀNH CHO EM MÌ

IMG_0081khai-butR

Từ mồng 1 Giêng
Nhà ra Nghị quyết
Dành cho em Mì
Vui Xuân đón Tết
Vành khuyên ríu rít:
“Ối chà, cực hay
Em như mầm cây
Mỗi ngày một lớn
Mẹ cho bú, mớm
Ăn vóc học hay
Măm măm hết ngay
Nếu oe sắc óe
Là e nặng ẹ
Chớ nhe huyền nhè
Nghị quyết đó nghe
Từ nay phải nhớ”
Em Mì rạng rỡ:
“Chuyện nhỏ mẹ ơi”
Gió Xuân ngoài trời
Reo vui mùa Tết:
“Hoan hô Nghị quyết
Dành cho em Mì”.

Lê Minh Quốc
(9g sáng ngày 1.1.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com