THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Cái ngủ đã ngoan

LÊ MINH QUỐC: Cái ngủ đã ngoan

 

NGOISAO-NHIO-CAI-NGU-DA-NGOAN1R

(nguồn: Báo Nhi đồng ngôi sao nhỏ - số 3 ngày 2.4.2019)

cai-ng--dangoan-anh-1cai-ng--dangoan-anh-2

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com