THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Ngẩn ngơ Phan Thiết

LÊ MINH QUỐC: Ngẩn ngơ Phan Thiết

 

ngan-ngo-phan-thiet

(nguồn: Báo Văn Hóa - XUÂN 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com