THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Lời tỏ tình đầu tiên

LÊ MINH QUỐC: Lời tỏ tình đầu tiên

 

loitotinh-dau-tienR

(nguồn: Tạp chí Du lịch - XUÂN 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com