THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Viết gì không?

LÊ MINH QUỐC: Viết gì không?

sondauleminhquoc-bong-hoa-R

Sơn dầu Lê Minh Quốc

 

thời buổi này mỗi sớm mai thức dậy

ngậm miệng ăn tiền bịt tai nhắm mắt

anh đắm đuối vào thơ

những mộng mị viễn du trăng hoa tuyết nguyệt

những cảm hứng viễn vông những thi hứng cũ mềm

đi với nhà văn

những gi  đã thấy?

anh  thấy cờ hoa ngập phố đầy phường

phố phường hò reo ngày ngày đại hội

giành nhau nói

ăn như rồng cuốn uống như rồng leo nói như diễn chèo viết như mèo mửa

lộng giả thành chân

anh nhố nhăng như trụ điện dán đầy quảng cáo:

“chữa trĩ mạch lươn, thông cống nghẹt cầu, thiên hạ liệt dương...”

anh bét nhè kép hát

vung vít múa may kính gửi kính thưa:

“thành công vô cùng tốt đẹp”

thành công đại thành công

đi ra đường không thấy nhà văn

chỉ thấy trong hội hè hội nghị

đã manơcanh thì thần sắc vô hồn

đã giết Thạch Sanh thì phải Lý Thông

đã ưỡn ẹo thì gió chiều nào cũng là anh uốn éo

anh hô to từng câu khẩu hiệu

rồi quay về nhà lại cạo lưỡi

nếu cần thiết thì ngày ngày thay lưỡi

anh nói dối như cuội

anh đếch nghe tiếng khóc ngậm ngùi

đã chìm xuống giữa điệp trùng sóng vỗ

anh giàu sang cũng là anh mắc nợ

như chúa Chổm

anh mắc nợ một tiếng sóng

từ biển Đông dội buốt trong lòng

anh ngủ mê cũng là anh thức dậy

viết gì không?

L.M.Q

(Hà Nội - sau ngày kết thúc Đại hội Nhà văn VN khóa VIII năm 2010)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com