THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC:Bát Tràng

LÊ MINH QUỐC:Bát Tràng

 

bat-trang-le-minh-quoc

(nguồn: Tạp chí Truyền hình Hà Nội - số Tết 2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com