THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN - Nhật ký 1

Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN - Nhật ký 1

Mục lục
Lê Minh Quốc - HÀNH TRÌNH CỦA CON KIẾN
TRÌNH BÀY
CHƯƠNG 1 : NGHỀ ĐI RONG
CHƯƠNG 2: NHỊP ĐIỆU HÀNG NGÀY
*Sáng thứ hai
*Sáng thứ ba
*Sáng thứ tư
*Sáng thứ năm
*Sáng thứ sáu
*Sáng thứ bảy
*Sáng chủ nhật
CHƯƠNG 3: VÒNG QUAY CỦA KIM ĐỒNG HỒ
CHƯƠNG 4: HOA TRÁI CÒN XANH
Nhật ký 1
Nhật ký 2
Nhật ký 3
Nhật ký 4
Nhật ký 5
Nhật ký 6
Nhật ký 7
Nhật ký 8
Nhật ký 9
Nhật ký 10
Nhật ký 11
Nhật ký 12
Nhật ký 13
*Từng ngày tập thở
Trang 28
CHƯƠNG 5: TRÁI TIM BẮT ĐẦU TƯƠI TỐT
CHƯƠNG CUỐI: TÁI BÚT
Tất cả các trang

*Đêm trong con mắt


Nhật ký 1

Không nghe được giọng nói em

Ngày dài cho đến hết đêm còn dài

Phơi tình trên ngọn nắng mai

Trong anh rét mướt ngày dài như đêm

Không nghe được giọng nói em

Ngày ngắn như thể hết đêm lại ngày

Anh bồng nỗi nhớ trên tay

Treo lên giữa cái ngắn dài ngày đêm

Không nghe được giọng nói em

Trong anh đêm lại dài thêm ban ngày

Nửa khuya chập choạng nắng mai

Mặt trời giữa ngọ cũng đầy bóng đêmAdd comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com