THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 50

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 50

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 50. NGOẠI – NGOÀI – ĐƯỜNG PHỐ

Mai ngồi trên taxi. Bỗng chuông mobile reo.

MAI

Alo. Anh à?

Nam

Em đến trước nhé. Anh đã đặt phòng rồi.
Anh giải quyết xong giấy tờ đến liền.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson