Tạp chí Văn Học: VĂN CA0 - Nghệ sĩ đa tài

 

van-cao

Phát hành ngày 1.11.1970 tại miền Nam, dày 150 trang in. Hình ký họa trên bìa là do Văn Cao tự họa.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson