Tuần báo Thằng Bờm: Nhà thơ NGUYỄN VỸ

 

nguyen-vy1r

Thằng Bờm phát hành ngày 19.1.1972

 

nguyen-vy2R

Thủ bút nhà thơ Nguyễn Vỹ (in bìa 4 báo Thằng Bờm số 86)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson