Tạp chí Nghiên cứu văn học: Chủ đề KIỀU

 

nghiencuiu-van-hoc-Kieu

 

Tạp chí này do GS Thanh Lãng chủ nhiệm kiêm chủ bút. Mỗi số dày 130 trang. Tòa soạn: 386/14 Trương Minh Giảng - Sài Gòn III - ĐT:41.756.

(Số báo này có dành 5 trang đưa tin GS Phan Khoang (1906 - 1971), con trai Tiến sĩ Phan Quang -  mất lúc 18g ngày 22.10.1971 tại Sài Gòn).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson