THƠ Thơ rời NGUYỄN VĂN NHÂN: CHIỀU CUỐI NĂM

NGUYỄN VĂN NHÂN: CHIỀU CUỐI NĂM

427746536_7827728783922999_7941229157973249726_n


Chú thích: Gia đình Lê Minh Quốc thập niên 1980

 

NGUYỄN VĂN NHÂN: CHIỀU CUỐI NĂM
(Tặng Lê Minh Quốc)

Hiên nhà góc Triệu Nữ Vương
Chiều ba mươi tết con đường người đi

Bần thần rượu đọng trong ly
Mô tê reng rứa nhớ gì đâu không

O kia má thắm môi hồng
Xe qua như nắng cành bông cúc vàng

Cụ bà sắm tết về ngang
Trầu nhai móm mém ngỡ ngàng phố vui

Ai nồi bánh tét lui cui
Bâng khuâng bốn phía đượm mùi quê hương

Hiên nhà góc Triệu Nữ Vương.

(11.2.2024)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com