THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: BÁU VẬT NGÀN ĐỜI

LÊ MINH QUỐC: BÁU VẬT NGÀN ĐỜI

 

bai_vat_le_minh_quocR

Trí khôn của dân tộc Việt
Muôn đời cất giấu nơi đâu?
Giấu trong sách vở, bia đá
Than ôi giặc giã, binh đao
Sách vở - ngoại xâm tiêu hủy
Bia đá - kẻ thù lật nhào
Đền thờ, đình chùa, miếu mạo
Điêu tàn loạn lạc bể dâu
Muôn đời cất giấu nơi đâu?
Cúi đầu, hỏi lấy ngọn cỏ
Thăng trầm héo úa lại xanh
Biến hóa như mây như gió
Cúi đầu, hỏi dòng máu đỏ
Ngón chân Giao Chỉ da vàng
Hơn 4.000 năm còn đó
Vạn cổ gấm vóc huy hoàng
Trí khôn của dân tộc Việt
Muôn đời cất giấu nơi đâu?
Dạ thưa, giấu trong tiếng nói
Phương ngôn, tục ngữ, ca dao…
Nếp nhà gìn giữ cho nhau
Tiếng Việt, đất lề quê thói
Thiên thu báu vật ngàn đời
Bền lòng cha truyền con nối
L.M.Q
(nguồn: Báo Văn Nghệ ngày 13.5.2023).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com