THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: NƯƠNG TỰA NHAU

LÊ MINH QUỐC: NƯƠNG TỰA NHAU

zalodieu_mua_lop_choi
"Trẻ cậy cha
Già cậy con"
Bé lon ton
Tung tăng bước
Bé đi trước
Ba theo sau
Luôn dạt dào
Niềm vui mới
Câu thơ tới
Nắng hồng tươi
Reo tiếng cười
Thơm trang viết
Xanh lá biếc
Bốn mùa reo
Ba lớn theo
Vui chân bước
Bé đi trước
Ba theo sau
Đi chung nhau
Cùng nương tựa...
(8.6.2023)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com