TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định Thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG tặng LÊ MINH QUỐC

Thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG tặng LÊ MINH QUỐC

Khúc ru bè bạn
(Tặng Lê Minh Quốc)

Máy môi lựa khúc ru gì
Lá rơi lấp dấu mùa đi sẽ sàng
Gọi vào trống vắng mang mang
Vọng âm một nụ hoa vàng nhỏ nhoi
Bạn bè dạo khúc rong chơi
Đâu hay bạc một kiếp người - tháng năm
Duỗi chân đỡ mỏi thăng trầm
Câu thơ ngồi dỗ vết bầm trái tim
Lặng mà im - động mà im
Ngác ngơ bè bạn kiếm tìm phù du
Tuổi tên lá cuốn bay mù
Ha ha bạn khóc, hu hu bạn cười...

Trương Nam Hương

(nguồn: http://fa.vhv.vn/vhv_fa_persian_68658.html

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com