HỘI HOẠ Bài viết Tranh của dự án Nomad (du mục)

Tranh của dự án Nomad (du mục)

TRANH_DU_AN_DU_MUC2bis

Lim Khim Ka Ty, Mother's Arms, Vòng Tay Mẹ, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên vải bố, 140 x 155 cm
 

In September 2018, CT Gallery will be holding the first edition of our nomad project to take the work of Vietnamese artists to various cities around the world.  The first CTG Nomad exhibition will be in the Soho neighborhood of New York City and will include the work of a dozen of our current artists as well as works by several new artists to the CTG mob.  We will be previewing works of the New York collection at the gallery in the coming months.

 

Tháng 9 năm 2018, CT Gallery sẽ tổ chức phiên bản đầu tiên của dự án Nomad (du mục), đem tranh các hoạ sĩ Việt Nam đến các thành phố khác nhau khắp thế giới. Triển lãm đầu tiên CTG Nomad (du mục) sẽ diễn ra tại khu Soho của thành phố New York, trưng bày các tranh của nhóm hoạ sĩ CTG gồm mười hai hoạ sĩ của phòng tranh cùng với một số hoạ sĩ mới khác. Chúng tôi sẽ tổ chức xem trước các tranh bộ sưu tập New York tại phòng tranh trong vài tháng sắp đến.

TRANH_DU_AN_DU_MUC

Liêu Nguyễn, Mèo Mơ 2, 2018, Acrylic on canvas, Acrylic trên vải bố, 110 x 140 cm
 

We have been working with Lieu Nguyen since shortly after his graduation from art school in 2003.  In August 2018, CTG will host a solo exhibition of Lieu Nguyen’s latest collection along with the publication of a catalog that spans the first fifteen years of this much beloved artist’s career.

Phòng tranh đã cộng tác với hoạ sĩ Liêu Nguyễn ngay sau khi anh tốt nghiệp trường mỹ thuật năm 2003. Tháng 8 năm 2018, CTG sẽ tổ chức triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Liêu Nguyễn, giới thiệu bộ sưu tập mới nhất, đồng thời ra mắt catalog bao quát mười lăm năm đầu sự nghiệp của hoạ sĩ rất được yêu thích này.

TRANH_DU_AN_DU_MUC2
Nguyễn Tuấn Dũng, Hoa Tháng Tư, April Flowers, 2018, Collage, acrylic on canvas, Giấy dán, acrylic trên vải bố, 90 x 70 cm

TRANH_DU_AN_DU_MUC3


Ngô Văn Sắc, Highland Flower, Hoa Cao Nguyên, 2018, Wood burn, acrylic on wood, Đốt gỗ, acrylic trên gỗ, 120 x 80 cm

 

After a recent trip to Hanoi to visit with the capital’s many fine artists, CTG will be receiving new works from numerous artists including Nguyen Tuan Dung and Ngo Van Sac.

Sau chuyến thăm Hà Nội gần đây, gặp gỡ các hoạ sĩ thủ đô, CTG sẽ nhận được một số tranh mới từ các hoạ sĩ như Nguyễn Tuấn Dũng và Ngô Văn Sắc.

(nguồn: Craig Thomas Gallery)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com