Lê Hưng VKD:THIÊN PHÚC TỰ

untitled.CHIA-GAI-CVIEN-CHANH-PH-HOA

 

THIÊN PHÚC TỰ


THIÊN sơn vạn tượng


PHÚC huệ khai minh


TỰ thân hồi hướng


Đắc khí trường sinh !

Lê Hưng VKD

 

ThS. Bùi Đức Anh chuyển ngữ hán nôm:


天  福  寺


天 山 萬 象


福 慧 開 明


寺 身 回 向


得 氣 長 生


Diễn ý :  

Ngôi chùa lành

 

Núi trời nhiều vẻ...

 

Ơn lành mở soi !

 

Ta về chia sẻ,

 

Trụ hưởng muôn đời...

Lê Hưng VKD

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson