LÊ HƯNG VKD: NHỚ BỐcAAAAAAAAAAAAAAAAAAlip_image002

Ngày 12.7.2019 tại mộ phần cụ THIÊN LƯƠNG (1910-2019)

 

Hôm nay nhóm lửa bếp thơ

Nhặt niêm sáu - tám bỏ vô nồi vần....

Bát thơ dâng kính phụ thân

Một trăm linh chín (1) đò xuân nhớ Người

Linh Khu (2) nghiệm lý vun bồi

Tưởng sai mà đúng vị đời ngọt chua

A-CÒNG (@) thời đại thắng/ thua...

Bán khôn mua dại sách xưa dạy gì?

- Kẻ cười/ người khóc Tử Vi...

Hoang vu, heo hút tạp ghi...  nỗi niềm

Thiên Lương khai phá vụ chiêm,

Bây giờ hậu duệ được thêm... vụ mùa

Sách nhà... sớm nắng, chiều mưa...

Ngày sinh nhật Bố, gom mua tặng Người 

(Hoa viên Chánh Phú Hòa 2019)

LÊ HƯNG VKD

Ghi chú:

(1) Cụ THIÊN LƯƠNG (12.7.1910-12.7.2019)

(2) Bộ máy người thông minh (có 4 hệ thống tự động quí: tự điều chỉnh, tự thích nghi, tự tái tạo, tự tổ chức).


 

 

  

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson