Le Vuong Ly: BABY ACTING A PLAY

clip_image001NGHE_SI

BABY ACTING A PLAY


Comedians can not match with our baby child!

Little Mi acts a play, gaining every compliment,

Dun dun dun with the drum beaten so high,

Yay yay yay of the baby’s brouhahas bringing home excitement.


With arms swinging and legs moving continuously,

Baby babbles repeatedly in harmony,

Followed by a cat’s support,

Around her cradle, it sounds meow with a consent nod.


Huh huh huh to the climax comes her cry,

Mum and Dad excitedly rock the cradle in a hurry.

What a surprise! The baby lies quietly,

Sucking the thumb with noise, and slanting the head with a smile.


Her acting role is thought to end.

All of a sudden, the baby voices out loud,

Making Mum and Dad clap the hands right now.

“Oh, little artist, is your play over  yet?”

Translated by Le Vuong Ly.

 

 

BÉ LÀM NGHỆ SĨ


Danh hài còn phải thua xa

Em Mì diễn kịch cả nhà đều khen

Tùng tùng teng téng tèng teng

Rù rì rôm rả rèng reng rộn ràng


Chân tay vùng vẫy dọc ngang

Âm thanh nhõng nhẽo nhịp nhàng nhẻo nheo

Phụ họa theo có chú mèo

Bên nôi quanh quẩn meo meo gật gù


Cao trào hu hú hù hu

Mẹ ba xúc động liền ru nôi liền

Bất ngờ em lại nằm yên

Mút tay chùn chụt nghiêng nghiêng nhoẻn cười


Tưởng là vở kịch xong rồi

Ngờ đâu em lại cất lời oang oang

Ba mẹ liền vỗ tay vang:

“Ơi cô nghệ sĩ, hạ màn được chưa?”


LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson