LÊ HƯNG VKD: NHIẾP SINH TUỔI GIÀ

indexNHIEP_SINHLEHUNG_VKD

 

NHIẾP SINH TUỔI GIÀ

Vào ngưỡng “cổ lai hy” (),

Vần thơ là …. túi thuốc!

Để nhớ thuở xuân thì ….

Vừa mong thêm “thiên tước” (★★)!

Túi thuốc là nguồn thơ,

Thơ hóa thành …. dược liệu?

Giúp đời nhiều ước mơ ….

Tuổi già không thể thiếu!

 

Túi thuốc là vần thơ,

 

Như đồng hành tri kỷ,

 

Giúp tuổi già hoan hỉ ….

 

Cho tuổi già …. VÔ TƯ!

 

Rồi chút đỉnh …. tương tư?

 

Lê Hưng VKD

() sống 70 tuổi là hiếm / quan niệm xưa

(★★) sống thọ # tuổi trời cho

WORKOUT OF THE AGED

On reaching the age of seventy,

Poetry is a bag of medicines,

Which reminisces about the youth time,

And arouses desires for more longevity!

The bag of medicines is a source of poems,

Which functions as medical elements,

Bringing about a healthy life,

For the aged to live with smiles!

The bag of medicines is a source of poems,

Like an inseparable companion,

Making life of the aged pleasant,

Being in peace and NO WORRIES,

With little lovesickness that aries?

Translated by Le Vuong Ly.

() it is rare to reach seventy / from ancient conception

(★★) longevity

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson