Tâp thơ TÌNH BIỂN NGHĨA SÔNG của HOÀNG THOẠI CHÂU

 

tinh-bine-nghia-song-HTC-1-R

tinh-bine-nghia-song-HTC-3-R

Đọc bài:

HOÀNG THOẠI CHÂU - NHÀ THƠ CỦA TÌNH BIỂN NGHĨA SÔNG

 

tinh-bine-nghia-song-HTC-2-R

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson