Tập thơ LỤC BÁT PHỐ của LÊ TIẾN VƯỢNG

 

THO-LE-TIEN-VUONG-1-R

THO-LE-TIEN-VUONG-2-R

han-nhu-1-casi-lang-1Rhan-nhu-1-casi-lang-21R(nguồn: Tập thơ LỤC BÁT PHỐ của LÊ TIẾN VƯỢNG - nxb HỘI NHÀ VĂN)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson